בבסיס הדרישה למקפיאים תיקניים על פי רגולציה של משרד הבריאות, עומדת ההכרה כי אחסון בתנאים לא נאותים של תרופות וחיסונים גורם במקרים רבים לאבדן יכולות החומרים הפעילים בתרופה ומשכך אינן יעילות או במקרה גרוע יותר אף לגרום לנזק בריאותי כבד.

הרגולציה של האחסון קובעת תנאים מסויימים של טמפרטורה בה על התרופות/חיסונים להיות מאוחסנים. תנאים אלו מושגים באמצעות מקפיאים בעלי תקן משרד הבריאות שעברו את האישורים הנדרשים מבחינת יציבות טמפרטורה לאורך זמן, זמן תגובה למתן שירות בעת הצורך וכן ניטור והתראות.

חברת אקס-לאב הינא המובילה בארץ בשיווק ואספקת מקפיאים תואמי תקן 126 של משרד הבריאות ותקנים בינלאומיים נוספים. המקפיא התיקני משווק בלמעלה מ-20 איפיונים שונים על מנת להתאים את המקפיא התיקני לדרישות/הצרכים של כל לקוח בנפרד.

חברת אקס-לאב מחוייבת למקפיאים וולידיים,דהיינו כל מקפיא תקני שמסופק על ידינו יעבור את בדיקות הוולידציה הנדרשות.